TURKZ.ORG

Devlet-i Ebed Müddet

Hack Forum - Turkz.Org

Turkz Grubun temelleri 2007 yılında atılmış olup, hicbir resmi ya da gayri resmi kurumla baglantısı yoktur. Grup, grubun misyonu dogrultusunda bir araya gelmiş bir ekiple kuruldugu gunden bu yana farklı alan adları ile kesintisiz faaliyetlerini surdurmektedir. Daha önce faaliyet gosterdigi alan adlarından en meşhuru DarkDevilZ 'dir. Hack forum TurkZ ekibi ulusal basında ses getiren bircok operasyonda bulunmuş ayrıca site Üzerinden akademiler oluşturarak bilişimin bircok dalında gencleri yetiştirmiştir. TurkZ Grup, Turk milleti uzerinde hedef gözetmeksizin oynanan oyunlara, örf ve adetlerinde yapılmaya calışılan deformasyona ve dini inancına yapılan saldırılara karşı siber savunma saglamayı misyon haline getirmeye devam edecektir. Turkz Grup, kuruluşundan bu zamana kadar olan surecte, belirlemiş oldugu misyonundan taviz vermemektedir.

HAKKIMIZDA

TZ Elite Hacker's Group

TurkZ grubu İnternet ve Yazılı basın üzerinden; Ülkemiz ve Türk Cumhuriyetleri aleyhtarı eylemler, söylemlerde bulunanlar, İnanç ve Ahlaki değerlerimize yapılan saldırılar, Toplum ve kamu vicdanını olumsuz etkileyen olaylar, Ülkemiz ve Türk Cumhuriyetleri kurumlarına, devlet adamlarına karşı her ne sebep ve yöntemle olursa olsun yapılan olumsuz eylemler, Türk; örf, adet ve manevi değerlerini deformasyona uğratmaya yönelik yapılan eylemler, karşısında sanal alemde mücadele etmek, lobi faaliyetleri yürütmek ayrıca Türk Cumhuriyetlerinde misyonumuzu paylaşan herkesi tek çatı altında toplamak, Bilişim teknolojilerine gönül vermiş gençlerimizi oluşturulan akademiler ve forum üzerinden çeşitli uzmanlık alanlarında eğiterek, misyonumuzu destekleyen faydalı bireyler oluşturmak, Faydalı yayın yapan sitelere ve sistemlere, ihtiyaç olması halinde siber güvenlik desteği sağlamak, Toplumu, bilişim ve siber güvenlik alanlarında bilgilendirmek, Siber güvenlik alanında ihtiyaç olması halinde Ülkemiz ve Türk Cumhuriyetleri resmi kurumları ile işbirliği yapmak, Misyonumuz arasında yer almaktadır.