Callback Lim10Ata\Flatix\xfwidgets::gethtml is invalid (error_invalid_class).


"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Hoşgeldiniz!

Forumda ki tüm özelliklerden yararlanmak için kayıt olmalısınız!

Kayıt Ol!

Forum Hiyerarşisi

FORUM HİYERAŞİK SİSTEMİ


Forum hiyerarşisi üye ve yöneticilerin birbirinin hakkını yememesi, adil bir ortam oluşturulması ve en önemlisi herkesin sorumluluk sahasının belli olması için kurulmuştur. Hiyerarşik sistem üyeleri çalışma gruplarına girmeye teşvik etmektedir fakat çeşitli sebeplerden dolayı çalışma gruplarına giremeyecek üyelerimizde yönetim insiyatifiyle rütbe alarak yükselebilirler.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma gruplarının öncelikli amacı Grup Lideri öncülüğünde çeşitli projeler üretilmesidir. Temel olarak forumda Teşkilat-ı Mahsusa, Sipahiler, Haber/Enformasyon, AR-GE, Grafik Tasarım ve Lojistik olmak üzere 6 grup vardır. Çalışma grupları altında ihtiyaca göre özel projeler için timler oluşturulabilir ve bu timlere çalışma gruplarında yer almayan üyelerde katılabilir/davet edilebilir. Çalışma gruplarına alımlarda üyelerin forumda ki ve timlerde ki aktiviteleri de göz önüne alınır.

Düşünülen sistemi mümkün olduğunca yalın bir dille aşağıdaki grafik üzerinden anlatmak gerekirse.Hiyeraşinin tepesinde KURUCU vardır ve bu sistemde yeri ayrı tutulmuştur. MareşalOrgeneralKorgeneralsistemin işleyişinde Kurucunun yardımcıları niteliğindedir.

Foruma üye olan herkes Er rütbesindedir. Forumda aktif olan üyeler zamanla Teğmen rütbesine yükselirler. Forumda rütbe almak isteyen HERKES yukarıda ki grafikte görülen çalışma gruplarına girmek zorundadır. Çalışma gruplarında çeşitli sebeplerle yer alamayan fakat bilgisi yüksek seviyede ki üyeler Üst Yönetim (Mareşal,Orgeneral,Korgeneral) insiyatifiyle çeşitli rütbelerle ödüllendirilebilir. Bu şekilde rütbe alan üyelerimiz yönetimin belirttiği çalışma gruplarına dışarıdan destek verici konumunda olurlar. Kısacası her rütbelinin görevi ve sorumluluğu olur.

Tuğgeneraller iki çalışma grubundan sorumludur ve sorumlu oldukları grupları kordine etmekle sorumludurlar. Üst yönetim tarafından belirlenen grupların koordinasyonundan belirlenen Tuğgeneraller sorumlu olacaktır. Grup liderleri öncelikle grup koordinatörlerine karşı sorumludur.

Albaylar çalışma gruplarının lideri olacaktır. Grubun aktivitesi ve kalabalıklığına göre bir üst rütbeli üyede lider olarak atanabilecektir. Çalışma gruplarına üye alımları grup lideri ve koordinatörü tarafından yapılacaktır. Grup alımlarında üst rütbeli üyeler grup liderlerini etkilemeyecektir, sadece tavsiyede bulunabilecektir. Verim alınamayan grup lideri yada koordinatörü olursa görev değişikliği yapma hakkı üst yönetimdedir.

Grup üyeleri bilgi, birikim ve aktivitesine göre Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı rütbelerinden oluşacaktır. Hangi üyeye ne rütbe verileceğini öncelikle Grup liderleri ve koordinatörleri belirleyecektir.

Grupların yoğunluğu ve gruptaki üye sayısına göre aynı isimde alt (eş) gruplar oluşturulabilir ve her alt (eş) gruba lider atanabilir.

Küçük bir grafik ile anlatmak gerekirse alt (eş) gruplar aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki sistemde de üye rütbeleri asıl sistemdeki gibi olacaktır. Grup 1 Lideri Albay, Grup 1 üyeleri Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı olacaktır. Alt (eş) grupların birbirine karşı önceliği yada üstünlüğü genel itibariyle olmayacaktır.Çalışma grubundaki bir üyenin rütbe yükselmesi sadece grup liderinin ve koordinatörünün insiyatifindedir. Üzerinde bulunan doğrudan bağlantılı liderlerden kişi ilgili referans istenecek ve çoğunluk oy sağlanırsa rütbe artışı gerçekleştirilecektir. Üyeler aynı anda azami 1 çalışma grubuna aktif olarak katılabilir.

Yönetim kararıyla yoğun çalışma gruplarının liderlerine, piramitte üstte yer alan rütbeler destek olabilirler.

Üst